Retssager

 

 


Uanset om der er tale om en ukompliceret retslig inddrivelse, hvor skyldner ikke gør indsigelser eller der er tale om tvistsager hvor skyldner gør indsigelser, er Inkassoenheden i stand til kompetent at håndtere disse.

Egentlige tvistsager over kr. 50.000,- henvises dog til vores advokatforbindelse, da disse ikke kan behandles efter retsplejelovens kap. 39 og 44.

 

    

 

 

 

 

   
Retur til forsiden